Playlist

Živé vysílání

20:00 Písničky
20:15 Světem Bible
Židům 8,1-6
20:45 Písničky
21:00 Pohovka
Iveta Janecká Kuželová
22:00 Akademie
Úskalí života online (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Mlha


9. Život s Bohem

Apoštol Pavel napsal křesťanům ze starověkého města Korint: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

Jestli to platilo o dávných Korinťanech, mělo by to platit i o nás. Zvláštní představa: Bůh ve mně. Znamená to, že jsem dost dobrý, aby do mne mohl vstoupit svatý Bůh? Že se nějakým způsobem mohu stát tak trochu bohem? Polobohem? Že mohu proniknout do Božích tajemství a ovládnout nadpozemské síly?

 

Nic takového – a přece vlastně ano, jen trochu jinak, než po tom člověk obvykle touží. Možná ale vlastně lépe, než bychom si sami představovali.

Klíčem změny je tu lidská touha. Bůh natolik stojí o naši lásku, která se nedá probudit silou, že čeká na lidské dobrovolné rozhodnutí. Ty, kteří po něm opravdu touží, kteří o něj a o jeho lásku stojí, přijímá za své děti. Adoptuje do své rodiny. Nastěhuje se do jejich srdce, říkáme obrazně.

To ale neznamená, že jsem dost dobrý, aby do mne mohl vstoupit svatý Bůh! Nestanu se polobohem. Bude to jen nezasloužený projev Božího smilování, že se mne můj Bůh ujme. A ani s Bohem v srdci pak neodhalím všechna Boží tajemství, neovládnu nadpozemské síly svou vlastní mocí. Cílem Boží péče totiž není proměna podmínek, ve kterých žijeme tady a teď. Nejde mu o to, napravit tento svět nebo mne z něj už teď vysvobodit. Jde mu o to, proměnit můj charakter, připravit mne na nebe, totiž na nový svět, o kterém bible mluví a který slibuje. Dostanu proto sílu Ducha svatého k proměně vlastního srdce. Můj život dostane smysl a cíl, i pevný základ a směr. Cílem mé touhy už nebudou moje vlastní kvality či schopnosti, ale Bůh sám, jeho přátelství.

A jak potom vypadá život s Bohem docela prakticky? Moje srdce bude schopné vnímat stálou Boží blízkost. Začne mne těšit Boží slovo, budu mít zájem ho číst, učit se ho, ba studovat, protože mou touhou bude stále hlubší poznání Boha. Pochopím, že pravdivé poznání Boha nemůže vyrůst z pouhé zkušenosti, protože ta bývá klamná. Zázraky a mocné činy mohou mít všelijaké pozadí, Písmo samo dokládá, že například faraonovi věštci dokázali zopakovat všechny divy, kterými měl Mojžíš faraonovi prokázat, že ho poslal Hospodin. Je proto třeba hledat soulad toho co vidím, s celým Písmem. Na druhou stranu, v životě s Bohem pochopím, že i tento svět, který vnímám svými smysly, je svébytným promluvením Božím, které může a má korigovat moje pochopení slov bible, protože Boží řeč je konzistentní a celistvá.

Znamená to, že Bůh mi bude radit, jak se mám v daném případě rozhodnout a co mám konkrétně udělat? Může se to stát, bývají to ale veliké výjimky. Pánu Bohu totiž záleží na tom, abychom se my sami naučili správnému rozhodování. Proto Pán Ježíš v jednom ze svých podobenství vkládá Abrahamovi do úst slova: Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají! Přeneseno do naší situace: Máme znát Písmo natolik dobře, abychom pochopili jeho principy a v jejich rámci byli schopní samostatně rozhodnout o řešení svých vlastních životních situací. Aby se způsob našeho myšlení co nejvíc přiblížil myšlení Kristovu. Aby z nás Ježíš mohl mít radost a aby se jeho radost stala i naší radostí. Právě toto bytostné a trvalé propojení promění obyčejný lidský život v chrám živého Boha.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.