• CD 2018
  • Evangelia 2018
  • Promo 2018

Živé vysílání

23:15 Bohoslužba
Podivuhodný Rádce (R)
00:00 Přehled pořadů
00:05 Světem Bible
Izaiáš 16,7-17,10 (R)
00:30 Světem Bible
Izaiáš 18,1-19,7 (R)
01:00 Za obzor
Ghana (R)

Vysíláním vás provází

Vysíláme
noční reprízy

Myšlenka na den

Setkání s Kristem (13/24): Odpuštění


Základy

images/porady/zaklad.jpg

Elementární pravdy křesťanské víry v 16. krátkých zastaveních s různými autory.

Vysílací časy: pondělí 18:30 / repríza: středa 15:30, sobota 18:30
Stopáž: 5 minut
Odpovědný redaktor: Pavel Kohl

Naposledy odvysílanou sérii v podání Petra Dvořáčka naleznete zde.


1. Bůh - osoba nebo něco?

Mnoho lidí dnes souhlasí s tím, že "něco" nad námi nebo po smrti je, ale víra v osobního Boha je pro ně těžko představitelná. Křesťanství naopak nezná jiného Boha než toho, který stvořil tento svět, lze s ním navázat osobní vztah, vede s námi lidmi dialog, reaguje na konkrétní situace člověka a to i tak, že mění své původní záměry, mluví k člověku a stojí
o naši společnou komunikaci, jejímž cílem je člověka zachránit. Jeden z nejsilnějších biblických obrazů vztahu člověka a Boha je vztah dítěte a rodiče (otce).

2. Kdo je Ježíš Kristus?

Když se řekne „Ježíš“, mnoha lidem vyskočí obraz pana faráře, církve či kostela. Je to, jako by to byla značka, pod kterou se skrývá křesťanské náboženství. A pokud náboženství i církev nemáme rádi, pak už dál po významu jména Ježíš nepátráme. To je asi také ten důvod, proč Ježíšovo jméno mnozí znají, ale troufám si říct, že drtivá většina našeho národa nerozumí tomu, kdo to byl, proč přišel a jaký byl či je jeho význam.

3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Dnes se někdy setkáváme s tvrzením, že všechny cesty vedou k Bohu a že tvrzení, že Ježíš je jediná cesta k Bohu je arogantní. Zajímavé je všimnout si, že takto uvažuje pouze „západní“ kultura. Hinduista nebo muslim takto rozhodně neuvažují. Vědí, že všechny cesty nevedou k Bohu. Tato představa vidí Boha jako někoho, kdo stojí na kopci a jednotlivá náboženství jsou cesty na vrchol hory. Každé náboženství popisuje jinou cestu, ale výsledek je stejný – vrchol kopce, Bůh. Problém této představy tkví v otázce: Kde musí stát ten, kdo tvrdí, že všechny cesty vedou na vrchol kopce – tedy k Bohu? 

4. Spasení? Co to je?

 Slovo spasení, spása se v dnešním slovníku už příliš nepoužívá. Možná tak ve sportu se setkáme s tím, že nějaký hráč je spásou pro fotbalový klub. Co ale toto slovo znamená, když ho používá Bible? Jednoduše bychom mohli říct, že jde o záchranu.

5. Co je to hřích?

Slovo hřích bychom mohli jednoduše zaměnit za slovo vina, aby nám bylo lépe srozumitelné. Přiznáváme v životě někdy vinu? Co děláme s naší vinou? Jak ji poznáváme? V čem tkví? Co dělá vinu vinou? Význam biblického slova hřích, znamená minout cíl. A to záměrně, ale i neúmyslně. Pojí se s jednáním jen podle své vlastní vůle, s přestoupením Božích přikázání, vzpoury či odmítnutí Božích principů.

6. Jak vyznat hřích?

Jeden ze základních stavebních kamenů duchovního života je „pokání“. Toto slovo nám dnes již vymizelo ze slovníku, přesto zůstává nenahraditelnou součástí života s živým Bohem.

7. Kdy začíná život věčný?

Od počátku dějin se lidé snaží překonat nebo oddálit smrt. Setkáváme se s tím v nějstarších kulturách a náboženstvích. V Apoštolském vyznání víry – starém přes 1500 let, společném všem církvím se říká: věřím v těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

8. Odpuštění

Asi se shodneme na tom, že bez odpuštění nelze vytvářet vztahy. Manželství, kdy bychom neodpouštěli viny druhého, nemůže mít dlouhého trvání. Přátelství, ve kterém si lidé neumějí odpustit, nemůže vytrvat. A stejně je tomu i ve vztahu s Bohem. Pokud bychom nepřijímali Jeho odpuštění nám, těžko budeme vytvářet pevný vztah důvěry.

9. Život s Bohem

Život s Bohem bychom mohli přirovnat k běžnému životu, jak ho známe. Každý potřebujeme kyslík k životu, potřebujeme stravu, dále potřebujeme smysluplnou činnost a prostor k životu. Kyslík a tedy nádech a výdech bych přirovnal ke každodennímu nadechnutí se Boží přítomností, jeho Duchem a tedy časem modlitby, rozhovoru s Bohem, kdy mu otevíráme své naděje, obavy, strachy, činíme dennodenně pokání, tedy litujeme svých vin a vyznáváme je a sdílíme své radosti a celý svůj život. Na modlitbě nasloucháme a snažíme se utichnout, abychom porozuměli Božím záměrům a jeho vedení. Modlitba je dechem duchovního života s Bohem.

10. Milost - sen nebo realita?

 Nakolik je svět, ve kterém žijeme fascinující, příroda a celé stvoření okouzlující, přesto v něm my lidé zažíváme nepřehlédnutelnou míru nespravedlnosti, sebeprosazování se na úkor druhých, nebo obětování pravdivých ideálů pro zištné důvody. Na jednu stranu dokáže být člověk neuvěřitelně citlivý a vnímavý, na druhou stranu se setkáváme s absencí milosrdenství, bezprávím a krutým násilím nás lidí. Ačkoli nám z dnešního slovníku už vymizely termíny jako milostivá paní či milostpán a představa, že by se nad námi měl někdo smilovat je pro dnešního člověka spíše odpudivá. Přesto, když někdo z nás zakusíme milost na vlastní kůži, jsme touto zkušeností hluboce zasaženi.

11. Význam Bible

Bible je nejen základní knihou křesťanské víry, ale mohli bychom klidně říct, že je i základní knihou celé dnešní Evropy. Je to kniha plná moudrosti, životních zkušeností a svědectví stovky lidí o tom, jaký je Bůh, který stvořil tento svět. Skládá se ze Starého a Nového zákona a celkem obsahuje 66 jednotlivých knih či spisů. I v dnešní době je stále světovým bestselerem. Proč je tak důležitá a lidé ji stále čtou?

12. Duch svatý

O Duchu svatém se dočítáme v Bibli. Mluvil o něm Ježíš Kristus a jeho působením byl silně ovlivněn život první církve, jak je popsán v knize Skutků v Novém zákoně. Duch svatý není žádná síla, energie či jedna z forem Pána Boha. Je to jedna ze tří osob, která je jedné podstaty se zbylýma dvěma osobami Otce a Syna. Duch svatý je konkrétní Boží osobou.

13. Duchovní svět

Český národ je podle statistik jeden z nejateističtějších národů světa. Ano možná velké procento lidí nevěří v Boha, ale věří v něco. Mnozí lidé mají zkušenost s kartářkami, astrologií, okultismem, s nejrůznějšími formami magie, čarování, spiritismem či jasnovidectvím. Někteří mají za to, že je to jen taková legrace, jiní mají za to, že jde o způsob, jak z lidí dostat peníze a někteří mají živou zkušenost a jsou přesvědčení, že to funguje. Pravdou je, že někdy jde skutečně jen o kamufláž, jindy ovšem o skutečný kontakt s duchovním světem a bytostmi, o kterých dotyční vůbec nic nevědí, přesto od nich přijímají informace a na základě nich dokonce někdy dělají zásadní životní rozhodnutí.

14. Bůh ano, ale církev?

V posledních letech jsem se několikrát přesvědčil o tom, že ač jsme jedna z nejateističtějších zemí světa, přesto je zde mezi námi mnoho lidí, kteří se zajímají o duchovní život a hledají Boha. Spíš se zdá, že dnešní ateista není ani ateista v pravém slova smyslu, ale pouze odmítá církev. A tak má pocit, že je ateista. Mám několik zkušeností z posledních měsíců, kdy lidé měli zájem se dozvědět více o duchovním životě, ale neměli zájem přijít do církve. Církev působí kolektivisticky, působí autoritativně a je cítit po nějakém závazku. Nezávislé poznávání Boha se zdá být mnohem přívětivější. Dnešní lidé hledají hodnoty, smysl, duchovní zkušenost, ale jsou přesvědčeni, že v církvi to najít nemůžou.

15. Svědectví, učednictví

Když se Ježíš loučí se svými učedníky, vysílá je do celého světa slovy: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Těmto slovům říkáme Velké poslání – myšleno pro všechny křesťany a církev jako takovou.

16. Modlitba

 Modlitba je v křesťanském životě něco tak přirozeného, jako je rozhovor mezi manželi či povídání si rodiče se svým dítětem. V modlitbě jde o komunikaci mezi námi lidmi a Bohem. Pokud chceme vytvářet vztah s Bohem, pak s ním potřebujeme sdílet své starosti, radosti, otázky, zklamání, potřebuje slyšet od něj radu či povzbuzení. Tím vším se buduje skutečný vztah.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.