Živé vysílání

23:00 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)
00:00 Nočné ozveny (hudba a reprízy denných úvah)
(vysílá slovenská redakce)
06:00 Vôňa nedele (1)
(vysílá slovenská redakce)
08:00 Bohoslužba (SK)
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Rudická zkušenost


15. Proč je tolik církví?

Minule jsme si povídali o tom, co je církev a proč ji křesťan ke svému duchovnímu životu potřebuje. Téměř každého ale asi napadne otázka, proč máme tolik církví, když je tady pouze jeden Bůh.

 

 

Nejprve si opět připomeňme, že rozlišujeme mezi tou Boží, neviditelnou církví, do které patří všichni, kdo z Boží milosti Pánu Bohu věří, a mezi místní církví či církvemi tady na zemi. Ta Boží církev je jen jedna. My nedokážeme přesně vyjmenovat, kdo do ní patří. To dokáže jen Pán Bůh, který zná naše srdce.

Těch místních církví ale máme mnoho. Proč? Základ odpovědi leží ve faktu, že lidé, kteří tvoří místní církev, jsou nedokonalými a chybujícími lidmi. A tedy místní církve vždy budou zápasit s projevy těchto našich slabostí. A to se dělo i v minulosti.

Na počátku zde byla jedna církev. Ta se potom rozdělila na východní a západní. Zásadní rozdělení církve na denominace však přišlo v období reformace v 16 století. Toto rozdělení bylo způsobeno zásadním protestem proti nešvarům, které se do církve dostaly. Nešlo jen o protest proti jednotlivcům, kteří chybovali, ale proti systému, který odbočil od základních pravd Bible. Samozřejmě podobné chyby se v historii vyskytovaly před reformací a budou opakovat jistě i v budoucnu. Nicméně jelikož tehdejší vedení církve si tyto nešvary nechtělo přiznat, došlo vlastně poprvé k zásadnímu rozdělení církve z důvodů odlišného chápání učení Bible. Od té doby došlo a dochází k dalším dělením, ale někdy i slučováním církví. Obecně lze říci, že k rozdělování církví dochází nejčastěji z důvodu odlišného výkladu Bible, nicméně je třeba přiznat, že za mnohými rozkoly stojí i osobní problémy, neschopnost přiznat chybu, neschopnost komunikovat a podobně. A to je samozřejmě pro křesťany velká ostuda.

Samozřejmě, všem je asi jasné, že k místním církvím se mohou někdy přidat i ti, kdo nikdy opravu neuvěřili, ale pouze si na křesťany hrají. Motivaci mohou mít různou. A tak určitě automaticky neplatí, že každý člen nějaké místní církve je křesťanem, tedy člověkem, který patří Pánu Bohu.
Většina církví se hlásí k takzvanému Apoštolskému vyznání víry. Jde o jedno z nejstarších vyznání křesťanské víry. V tomto vyznání se mimo jiné vyznává, že věřím ve svatou církev obecnou. O církvi je zde řečeno, že je svatá. Ale je to řečeno o té neviditelné Kristově církvi, která není totožná s nějakou konkrétní denominací. Jak jsme již řekli, Kristova církev je tvořena těmi, kdo z Boží milosti uvěřili Pánu Bohu. A nezáleží na tom, ke které oficiální či neoficiální církvi se hlásí.

Jakou církev si má tedy člověk vybrat? Obecně lze říci, že by člověk měl poměřovat to, co v jednotlivých církvích či sborech vidí, s Božím slovem, s Biblí. A při takovém výběru je opravdu třeba zaměřit se na to zásadní. Jak už jsme řekli, zásadní nejsou budovy, hudební styl či formy setkání. I když i ty něco odrážejí. Ale zásadní je, zda je tam zvěstováno Boží slovo a zda se to Boží slovo odráží v životě posluchačů.

Další pomocí může být rada křesťanských přátel. Dejte si poradit. A když nemáte od koho, tak napište třeba do Rádia 7. Jsem si jist, že Vám pomohou.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.