Živé vysílání

07:10 Raňajky Rádia 7
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Správy
(vysílá slovenská redakce)
09:15 Piesne
(vysílá slovenská redakce)
11:00 Správy
(vysílá slovenská redakce)
11:10 Supermarket do dvanástej (informačný magazín)
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Feedback


Základy

images/porady/zaklad.jpg

Elementární pravdy křesťanské víry v 16. krátkých zastaveních s různými autory.

Vysílací časy: pondělí 18:30 / repríza: středa 15:30, sobota 18:30
Stopáž: 5 minut
Odpovědný redaktor: Pavel Kohl

Naposledy odvysílanou sérii naleznete zde.


1. Bůh - osoba nebo něco?

Kdo je Bůh? Jaký je? Nebo třeba i co je? To jsou otázky, které napadají mnoho lidí. Z mých osobních zkušeností jsem nabyl dojmu, že u nás přibývá těch, kteří mi řeknou, že oni také v něco věří. "Ale v co?" ptám se často. No v "něco" nad námi.

2. Kdo je Ježíš Kristus

Minule jsme hledali odpověď na otázku, zda je Bůh osobou. Při hledáni odpovědi jsem tvrdil, že se Bůh člověku představuje či zjevuje. A říkali jsme si, že velmi důležitým zjevením je zjevení, které máme zachováno v Bibli. Ale také jsem zmínil, že se Bůh člověku představil či zjevil v osobě Ježíše Krista. Kdo však je Ježíš Kristus?

3. Proč Kristus a ne někdo jiný

Posledně jsme hovořili o historicitě Ježíše Krista a o tom, jak nám On představil Boha. Nakonec jsem zmínil, že Ježíš nepřišel pouze proto, aby nám Boha představil. Jeho příchod měl mnohem hlubší smysl. Jaký?

4. Spasení - co to je?

Když se někdy ocitnete v kostele nebo na nějakém setkání křesťanů, tak tam možná uslyšíte slovo spasení. Toto slovo už v běžné mluvě téměř neslyšíme. 

5. Co je to hřích?

Minule jsme hovořili, že věčná záchrana či spasení je pro ty, kdo uvěří a přijmou křest. Pokud věříme, přijímáme odpuštění za naše hříchy. Součásti celého procesu je to, že si člověk uvědomuje svoji hříšnost a uvědomuje si, že oběť Ježíše Krista ho zachraňuje od důsledků jeho hříchů.

6. Jak vyznat hřích?

Posledně jsme si povídali o hříchu a také o pocitu viny, který přichází, když hřešíme. Zmínil jsem taky obraz, který měli indiáni, kteří si představovali, že výčitky svědomí působí ostrý trojúhelník, který máme ve svém srdci. Také říkali, že ten trojúhelník se častým používáním tupí. 

7. Odpuštění

Pokračujeme v naší sérii úvah o základech křesťanství. Dnes chceme navázat tam, kde jsme minule skončili. Mluvili jsme o odpuštění hříchů a položili jsme si otázku, jak můžeme vědět, že nám Bůh hříchy odpustil.

8. Kdy začíná život věčný?

Už jsme v této sérii přemýšleli o spasení k věčnému životu, přemýšleli jsme také o hříchu a odpuštění. Dnes se máme zamýšlet nad samotným věčným životem. Ale než se do toho pustíme, využiji tuto příležitost a dotknu se ještě jedné důležité oblasti. 

9. Život s Bohem

Na konci minulého povídání jsme končili vysvětlením toho, co znamená mít život věčný už tady na zemi za tohoto života. Použili jsme obraz sportovce, který už vyhrál, ale ještě nedostal medaili. Následuje období mezi vítězstvím a přebráním medaile. 

10. Milost - sen nebo realita?

V naší sérii už jsme teda hovořili, jak může člověk uvěřit a stát se křesťanem. Jinými slovy, mluvili jsme, jak člověk může přijmout spasení. A minule jsme také hovořili o tom, že Bůh nám dal také nějaké instrukce, jak máme žít.

11. Život z a v milosti

Minule jsme si připomenuli, že je to Bůh, kdo volá člověka k víře. On nás proměňuje. On z člověka, který přirozeně od Boha utíká, dělá svého následovníka. A tohle je důležité slovo. Křesťan není člověk, který pouze přijal jakousi vstupenku do nebe. Křesťan je následovník.

12. Duch svatý

Když jsme hovořili o tom, čím nás Pán Bůh vybavil pro život s Ním, tak jsme mluvili především o Jeho slovu, o Bibli. A to je určitě naprosto zásadní výbava, kterou nám Pán Bůh dal. Někdo by mohl říci, že to přece jen měli lehčí ti učedníci, kteří byli přímo s Ježíšem. A to je jistě pravda. Vždyť měli v dosahu Boha, Božího Syna.

13. Život v Duchu

Minule jsme si představili Ducha svatého a řekli jsme si, že nám je dán, aby nás vedl životem v pravdě. Ježíš Ho zaslíbil místo sebe. A když Ježíš hovoří o tom, že Ducha svatého pošle, tak to často zní jako obrovská výhoda. 

14. Bůh ano, ale církev?

Když jsme si povídali o Duchu svatém, tak jsme zmínili, že po Kristově odchodu byl lidem dán Duch svatý a následně vznikla církev. Ale proč ji tady vlastě máme? A co vlastně podle Bible církev je?

15. Proč je tolik církví?

Minule jsme si povídali o tom, co je církev a proč ji křesťan ke svému duchovnímu životu potřebuje. Téměř každého ale asi napadne otázka, proč máme tolik církví, když je tady pouze jeden Bůh.

16. Modlitba

Dnešním zamyšlením o modlitbě končí naše série. Dovolte, že ji trochu netradičně uvedu jedním krátkým příběhem.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.