Playlist

Živé vysílání

20:45 Písničky
21:00 Modlitby podle Bible
Poslední týden (8)
21:30 Písničky
22:00 Řeka života
Miloš Rejchrt (6/6): Návrat k duchovní službě (R)
23:00 Krok za krokem
Marek (36): Nedělní ráno

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - 17. listopad


Základy

images/porady/zaklad.jpg

Elementární pravdy křesťanské víry v 16 krátkých zastaveních s různými autory.

Vysílací časy: pondělí 18:30 / repríza: středa 15:30, sobota 18:30
Stopáž: 5 minut
Odpovědný redaktor: Pavel Kohl

Naposledy odvysílanou sérii v podání Petra Dvořáčka naleznete zde.


1. Bůh - osoba nebo něco?

Je Bůh někdo, nebo něco? Jaké máme možnosti tuto otázku posoudit?

Přemýšlením o jeho díle, řekne apoštol. Ano, promýšlením Božího stvořitelského díla je možné poznat o Bohu mnoho, podle apoštola dokonce všecko, co se o něm vůbec poznat dá – jenže to není cesta pro každého, dokáže to jen málokdo.

2. Kdo je Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus, postava milovaná i nenáviděná, v současné České republice přitom mnohým lidem prakticky neznámá. Ne že by neznali jméno, ale představa o jeho nositeli bývá úplně mimo realitu.

3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Proč Kristus, a ne někdo jiný? – Podivná otázka. O co v ní jde?

Mně zní zpochybněním Kristovy jedinečnosti a nenahraditelnosti. Pak je to ovšem otázka logická, vychází z Kristova výroku: Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

4. Spasení? Co to je?

Co je to spasení či spása? Starobylé a dnes už běžnému člověku nesrozumitelné slovo. Přece ale jeden ze základních termínů evangelia. Nemá nic společného s pastvou dobytka, jde v něm o záchranu života!

O záchranu před čím či z čeho? O záchranu z hříchu – a máme tu další nesrozumitelné či spíše špatně chápané slovo. Tomu se ale budeme věnovat až příště. Dnes zůstaneme jen u té záchrany.

5. Co je to hřích?

Když jsme mluvili o spáse, narazili jsme na slovo hřích. Co to je?

Špatný skutek, odpoví většina lidí. Vražda, krádež, sex před svatbou nebo s cizím člověkem. A proč? Protože to je zakázané.

6. Jak vyznat hřích?

První věc, která dnešního člověka po takové otázce asi napadne, je: A proč bych měl? Co je komu po tom, co dělám či nedělám?

Nad takovými výhradami si vždycky znovu uvědomím, jak daleko nás moderní individualismus odvedl od principů biblického myšlení. Nikdo z nás není skála a nikdo z nás není ostrov. Ať chceme nebo ne, patříme všichni dohromady.

7. Kdy začíná život věčný?

Otázky kdy a charakteristika věčný obrací naše uvažování k tématice času. Je to ale opodstatněná reakce? Je čas věčný? Možná se zeptám ještě jinak: Vyznáváme, že Hospodin je naprosto svrchovaný. Existuje něco, čemu by se musel podřizovat? Pokud odpovíme ano, musím se ptát, v jakého bůžka to vlastně věříme. Pokud odpovíme ne, budu se ptát po čase, protože máloco nás omezuje tolik jako čas.

8. Odpuštění

Odpuštění? Proč? Nikoho jsem nezabil, nekradu, proč bych se měl zajímat o odpuštění? Nebo že bych já měl někomu odpustit? Aby mě nakonec všichni jen využívali? Abych byl všem k smíchu?

Otázky, které rezonují v srdcích mnoha našich současníků, možná i v našem. Ze společnosti se vytratil pocit viny. Tedy vlastní viny, provinění těch druhých vnímáme výrazněji než dřív, to ale k ničemu dobrému nevede. Evangelium klade velký důraz na pochopení, že pokud chci ve světě něco změnit, potřebuji měnit nejprve sebe.

9. Život s Bohem

Apoštol Pavel napsal křesťanům ze starověkého města Korint: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

Jestli to platilo o dávných Korinťanech, mělo by to platit i o nás. Zvláštní představa: Bůh ve mně. Znamená to, že jsem dost dobrý, aby do mne mohl vstoupit svatý Bůh? Že se nějakým způsobem mohu stát tak trochu bohem? Polobohem? Že mohu proniknout do Božích tajemství a ovládnout nadpozemské síly?

10. Milost - sen nebo realita?

Je milost tématem, které stojí za pozornost? Což naše svoboda, jistoty našeho života, ba život sám nestojí na nezcizitelných, všeobecných lidských právech? Tak to přece říká evropská legislativa a mnozí k tomu dodávají, že jde o právní pohled, který vyrůstá z evropského křesťanského dědictví, že to byla právě biblická tradice, která takový přístup umožnila. Na to, co potřebujeme, máme nárok!

11. Význam Bible

Má Bible v dnešní době ještě nějaký význam? Historicky ho nepochybně měla, na tom se asi shodneme, formovala evropskou kulturu i historii – ale dnes? Kolik lidí ji ještě bere vážně?

12. Duch svatý

Duch svatý – třetí osoba Boží Trojice, na kterou tradiční křesťanství novověku skoro zapomnělo a kterou pak některá novodobá křesťanská hnutí zdůraznila způsobem, který pokřivil biblickou pravdu a na řadě míst rozdělil církev. Přesto zůstává Duch svatý klíčovou podmínkou existence Božího lidu, nezbytným a neoddělitelným prvkem života jako takového, znamením spásy. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.

13. Duchovní svět

Jako křesťané věříme v Boha, který je neviditelný, netělesný, nezměrný, věčný. Tak to výslovně vyjadřuje například helvetské vyznání víry. Nakonec samo Písmo říká: Bůh je Duch, nepatří tedy k našemu světu prostoru, hmoty, energie a času, přesahuje ho. Je nadpřirozený, chtělo by se povědět.

14. Bůh ano, ale církev?

Osvícenectví přineslo touhu po emancipaci od Boha a jeho řádů. Člověk nadšený nově objevenými schopnostmi svého rozumu znovu a bouřlivě zatoužil vládnout si sám a bez jakýchkoli vnějších omezení. Optimističtější část společnosti se vydala cestou ateismu, ta soudnější, která vnímala mimořádnou hodnotu církve jako lidského společenství, zatoužila po církvi bez Boha. Zrodil se teologický liberalismus.

15. Služba, učednictví

Poslední slova Pána Ježíše Krista pronesená na této zemi jsou podle záznamu knihy Skutků apoštolských tato: Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Budete mi svědky. Co to znamená?

Vybavuji si, co jsem už v mládí slýchával od starších generací našeho sboru: Vydávej svědectví o Pánu Ježíši. Musíme svědčit, aby se lidé o nabídce evangelia dozvěděli.

16. Modlitba

Modlitba je dýcháním duše, říkával prý pravoslavný světec Theofan Zatvornik. Ano, modlitba je nezbytným zdrojem životní síly lidského ducha. Pokud ovšem jde o skutečnou modlitbu.

Která modlitba je ale skutečná? Existují snad i modlitby falešné?

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.