Playlist

Živé vysílání

00:45 Písničky
01:00 Pohovka
Mesiánská chvála (R)
02:00 Písničky
02:15 Čtení na pokračování
Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (12/17) (R)
02:45 Písničky

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Informační exploze


Dozadu i dopředu

2020 dort oslavyPrávě dnes si připomínáme 30. výročí vzniku samostatné české redakce Trans World Radia a rok od startu českého programu. I v našem vysílání tak odstartujeme dny, ve kterých se více ohlížíme k základům, na kterých práce českého TWR stojí, ale současně se díváme i do budoucnosti.
Nejen pamětníky jistě potěší několik programů z cyklu Poklady z archivu, které budou patřit právě vzpomínání (vysíláme vždy v sobotu v 16:00 a v neděli po 14. hodině). Tento víkend (12. a 13. 9.) patří vzpomínkám Otakara Vožeha, který stál u zrodu českého vysílání z Monte Carla, a Emila Kroczka, Vožehova spolupracovníka v komunistickém Československu za dob totality. * V sobotu 19. a v neděli 20. září  se zeptáme Kudy jdeš, rádio? a zaposloucháme se do vyprávění Aleše Bartoška, Petra Rause, Jitky Vyležíkové nebo Vlastimila Kolegara.
V sobotu 19. září ovšem přinášíme také pořad Na sobotní frekvenci Proglasu, ve kterém spolu s Kateřinou Hodecovou usedne ve studiu také Marie Frydrychová, aby vzpomínaly na počátky práce českého TWR. 
Od středy 16. září můžete ve čtení na pokračování poslouchat vzpomínky jednoho z nestorů práce TWR u nás, Jiřího Dedeciuse, jak je do knihy Střežené město zaznamenala Marie Frydrychová. Vysíláme od pondělí do pátku ve 12:15 a v repríze ve 23:15. Čte Petr Stoy.

Vytisknout E-mail

Videopřenosy na Facebooku

Že máme také facebookový profil, to není nic nového (dostanete se k němu zde). Ale víte také to, že se na Facebooku objevují některé pořady také ve videopodobě? Děje se tak pravidelně každé pondělí při Momentkách, v poslední době také při pořadu Na sobotní frekvenci Proglasu a u mnoha dalších. Nevyzkoušíte některý? Třeba poslední NSFP, jehož hostem byl náš dlouholetý spolupracovník, pastor Křesťanského společenství Plzeň Karel Řežábek je k dispozici tady.

Vytisknout E-mail

Potvrzení o darech za rok 2019

Jedna z nejhezčích prací v roce. Chystáme a balíme potvrzení o darech pro ty, kdo podpořili naši práci v roce 2019. S velkým díkem rozesíláme obálky na spoustu míst po celé naší vlasti, a ještě mnohem dál.
Jsme vděční, že máme co a komu posílat . Pokud byste objevili nějakou nesrovnalost nebo potřebovali potvrzení v jiné podobě, než v jaké doputuje k vám do schránky, dejte nám vědět, rádi vše opravíme.2020 potvrzeni

Vytisknout E-mail

Slovo k Velikonocům

Prožíváme složité období a mně se připomíná jedno takové ze Skutků apoštolů. Když učedníci dostali pokyn jít až na sám konec světa a tam hlásat evangelium, potřebovali k tomu ještě jedno pobídnutí, a to dost nepříjemné. Začali dělat to, co měli, teprve až přišlo pronásledování církve a rozehnalo je do všech koutů tehdy známého světa.

Jaké pobídnutí znamená pro náš duchovní život současná epidemie? Určitě přehodnocení toho, co má smysl a co smysl nemá. Spousta věcí se nám dělá složitěji, a to je dobrý tlak na to, abychom opustili to, co nám za tu námahu nestojí, a naopak si podrželi věci důležité. A může to platit i o nastávajících Velikonocích. Nákaza nás zbavila možnosti prožít je tradičním způsobem – setkat se se spoustou lidí a vyplnit čas spoustou náboženských událostí. Nezbavila nás možnosti setkat se s Bohem a vyplnit čas modlitbou, chválou, čtení Písma.

Věci, které nám letos nejsou umožněny (a já jimi v žádném případě nepohrdám), nás nebudou odvádět od toho, abychom tentokrát nejen poslouchali, o čem jsou Velikonoce, ale zároveň to i prožili. A co máme prožít? A jak?

Kristovou obětí na kříži jsme byli vykoupeni. Nemusíme nést trest za své hříchy. Můžeme trávit věčnost s Bohem tam, kde není pláč ani nářek, ale jen nekončící radost. Tato část Kristova díla pro každého z nás se nám přijímá nejsnáze. Ježíš udělal vše sám, nic mě to nestojí. Jenom to vírou přijmu a budu brát všechna pozitiva, která z toho plynou.

Kristovou obětí na kříži jsme byli vysvobozeni. Už nejsme ve spárech ďábla, nemůže si s námi pohrávat, jak chce. Pokud mu to nedovolíme, nemá nad námi žádnou moc. A v tom „pokud“ je trochu zádrhel. Protože tady se od nás čeká něco víc než jen víra, že něco nějak je. Tady se od nás čeká víra, která se projevuje skutky. Víra, která v činech ukazuje, že Boží pravidla považujeme za dobrá a ďáblova lákadla za podvod a lež a odmítáme je. V tomto na sobě prakticky poznáváme, že to s naší vírou není až zas tak slavné.  

Tak jako Kristus zemřel na kříži obtěžkán našimi hříchy, i my jsme spolu s Kristem ve křtu zemřeli starému životu, který byl ovládán ďáblem, a tak jako On byl vzkříšen, i my jsme začali žít nový život. Na každém z nás je, jak hluboko jsme touto proměnou prošli. Cílem není dodržovat desatero přikázání, ale mít Kristovo srdce. Mít srdce plné lásky, milosrdenství, soucitu a ochoty obětovat se pro druhé. Troufám si tvrdit – tuto část Kristova díla na kříži nikdo z nás nepřijal plně. Všichni jsme spíše na začátku. Nikdo z nás nemá Kristovo srdce, které objímá celý svět. Každý z nás může zapracovat na svém umírání touhám tohoto světa, na umírání svému sobectví a novém narození do života, který na nás sice klade nároky, ale vše v něm slouží dobrým Božím úmyslům.

Co tedy můžeme udělat? Zpytovat svůj duchovní stav. Přiznat si před sebou i před Bohem, kde jsme nepřijali všechno to bohatství, které nám Kristus na kříži vydobyl. Přiznat i strach udělat další krok ve víře a přijmout moc Ducha svatého do všech dalších zkoušek, které budou tříbit naši víru. Můžeme rozjímat o Boží lásce v modlitbě nebo nad Písmem. Můžeme Boha chválit. Můžeme dělat spoustu věcí, ve kterých dáme Bohu příležitost, aby se dotýkal našich srdcí a měnil je.

Možná se vám stýská po těch dobrých aktivitách, které jste dělali, a teď nemůžete. Ale jejich čas zase přijde. Teď je čas pro proměnu našeho srdce, která může z gruntu změnit to, jak k těmto aktivitám budeme přistupovat a jaké ponesou ovoce před Boží tváří.

Apoštolové nějaký čas přešlapovali na místě a věnovali se misii pouze v Jeruzalémě. Pak je vnější okolnosti přinutily vyjít ven. My jsme možná pocítili povolání jít do spousty služeb a také se do nich pustili. Teď nás vnější okolnosti omezily v jejich provozování, ale neomezily v tom, abychom se lépe vnitřně připravili na to, až do nich vstoupíme znovu. Pán může dát, že do nich budou vstupovat úplně noví lidé – Jím proměnění. A to je moje velikonoční přání pro nás všechny.

Vytisknout E-mail

Hospodaření v roce 2019

Každý rok se to děje, závěr roku 2019 nebyl tedy výjimkou. Sledujeme červená i zelená čísla znázorňující příjmy a výdaje v rozpočtu rádia a modlíme se za Boží zaštítění tohoto díla. Moc dobře víme, že bez Boha by byla naše snaha marná. Vloni bylo tohle finanční dobrodružství o to větší, že s rozjezdem 24hodinového českého vysílání se přece jen změnila výdajová složka rozpočtu.
S o to větším dojetím se díváme na závěrečný graf a jsme vděční. Bohu, že se Mu opět zalíbilo, i vám, dárcům, těm, kdo práci Trans World Radia a Rádia 7 považujete za tak důležitou, že ji podporujete finančně.
"Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!" (Žalm 115,1)

2020 finance 2019

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.