Živé vysílání

20:10 Vyberáme z knižnice
(vysílá slovenská redakce)
21:00 Dynamo (svedectvá o realite života)
(vysílá slovenská redakce)
22:00 Hudobný klub
(vysílá slovenská redakce)
23:00 Správy
(vysílá slovenská redakce)
23:10 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Neviditelný motor


4. Spasení? Co to je?

Z minula víme, že Ježíš chce být naším přítelem. S přítelem je dobré trávit čas, pokud chceme, abychom se o něm dověděli více a mohli jsme mu důvěřovat. Ježíše můžeme poznávat skrze čas s ním v rozhovoru, neboli modlitbě, při čtení o jeho životě, v Bibli, a vyprávěním dalších lidí. Tak jej můžeme poznat jako krále, přítele, Pána, Boha nebo také zachránce, Mesiáše. Zachránce ze svého titulu zachraňuje, ale od čeho?

 

Možná si říkáte, nepotřebuji zachránit. Vedu dobrý život, žiji ve svobodné zemi, mám dostatek jídla, a jiných prostředků, mohu si pořídit téměř vše, co se mi zlíbí. Mám také střechu nad hlavou, takže nemrznu venku. Toto je jistě stav mnoha z nás a díky Bohu za něj. Rád bych se ale podíval trochu hlouběji pod povrch našeho blahobytu. Stačí se zaposlouchat kolem sebe. Nechci komentovat politickou situaci v naší zemi, ale stále kolem sebe slyším mnohou kritiku na naše vládce. Nehodil by se nám nějaký král, který by vedl tuto zemi správným směrem? Všímám si také jedné věci a tou jsou velká slova v ústech mnohých. A nemířím jen za politiky. Někdy mnohem více mluvíme o lepší budoucnosti, nebo minulosti, ale naše činy k tomu vůbec nesměřují. První důvod pro změnu, a potřeba záchrany od prázdných slov.
Česká Republika byla vyhodnocena jako jedna ze zemí, kde se nejlépe žije. I díky úvěrům a hypotékám máme všeho dostatek, domů, aut či dovolených. Jenže je to vykoupeno stálým kolotočem vydělávání peněz, abychom mohli splácet různé půjčky a dluhy. Jsme potom více unavení, nezbývá nám čas na rodinu a koníčky, a pak dochází k neshodám, zraněním a problémům. Není tu další potřeba záchrany? Třeba od závislosti na penězích, nebo od závisti druhým? Jsme svobodni ve všech svých rozhodnutích, nebo nás nutí okolí chovat se tak, jak se chováme?
Třetí oblast, kde možná potřebujeme záchranu, je náš dobrý život. Říkáme si: nikoho jsem nezabil, nekradu, nepřejídám se, sportuji, přispívám na chudé. To je chvályhodné, ale jaké jsou naše skutečné motivy? Mám-li být upřímný, tak to, že jsem nikoho nezabil je jen otázkou času, protože například ten soused mě už roky pije krev. Přeháním? Podívejme se upřímně do svého srdce. A co mé příspěvky na chudé? Nedělám to jen kvůli příjemnému pocitu, že přeci jen činím něco dobrého? Nechci nikoho urazit, jen nás chci přivést k přemýšlení o našich skutečných motivech. Bůh vidí i to, co je skryté a zná naše pohnutky srdce. Proto potřebujeme Spasitele. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Pokud nepoznáme svoji vlastní bídu, ze které se nemůžeme sami dostat, nepotřebujeme ani nikoho, kdo by nám pomohl. Nevím jak vy, ale já rozhodně neumím být lepší člověk. Místo abych své nepřátele miloval a prokazoval jim dobro, tak přemýšlím o odplatě.
Pokud mě, ale někdo má pomoci, tak to musí být někdo, kdo nad daným problémem zvítězil a zná cestu ven. Těžko nějakému žebrákovi pomůže jiný žebrák k bohatství, a člověk bez domova pomůže jiném bezdomovci. Nemůžeme předat nic víc, než co máme k dispozici.
Vrátím se opět k Ježíši. Říkali jsme si, že je král, má tedy dostatek prostředků, vojsk a bohatství, aby nám v naší nouzi pomohl. Také poznal na kříži bolesti a odmítnutí, které zakoušíme i my. Může nás tedy provést žalem, bolestí i zraněním. Sám měl k dispozici veškeré bohatství světa, ale nevyužil z něj ani haléř, aby se měl lépe. Proto k němu můžeme přicházet pro pomoc a osvobození od závislosti na penězích. Ježíš je také ten, který přemohl smrt. Třetího dne byl vzkříšen, smrt nad ním ztratila vládu. My ale žijeme, tak proč bychom potřebovali od Ježíše pomoci od smrti? Je tu totiž jeden nepřítel, a tím je hřích. O hříchu a o jeho souvislosti se smrtí bude řeč v následující úvaze.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.