Živé vysílání

23:00 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)
00:00 Nočné ozveny (hudba a reprízy denných úvah)
(vysílá slovenská redakce)
06:00 Vôňa nedele (1)
(vysílá slovenská redakce)
08:00 Bohoslužba (SK)
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Rudická zkušenost


16. Modlitba

Dnešním zamyšlením o modlitbě končí naše série. Dovolte, že ji trochu netradičně uvedu jedním krátkým příběhem.

 

 

Před jistým časem jsem se setkal s jednou ženou. Vyprávěla mi svůj životní příběh. Žila bez Pána Boha. Ale v jednom okamžiku se dostala do krize. Chtěla věci změnit. A tak šla na balkon a tam začala mluvit k Pánu Bohu. Řekla Mu, že se chce změnit a hlavně, že chce přestat kouřit. Z tohoto chození na balkón se stal jakýsi zvyk a ona si pravidelně chodila povídat s Pánem Bohem. A přestože Pána Boha moc neznala, Pán Bůh opravdu začal její život měnit. O pár měsíců později mi toto povídala. V té době už ušla velký kus cesty, četla Bibli a přišla za mnou s prosbou o křest. Když jsme svůj rozhovor končili, nabídl jsem, že bychom se mohli oba pomodlit. Ona překvapeně odpověděla: "Ale já se modlit neumím." A tak jsme ještě chvíli spolu mluvili a já jsem ji řekl, že to, co se odehrávalo na tom balkóně, to je modlitba.

Ano, modlitba není něco naučeného a formálního. Modlitba je rozhovor člověka s Bohem, ve kterém můžeme Bohu říci cokoli, co máme na srdci. On ocení především upřímnost. Vidíme to z mnohých míst v Bibli, ale především je to vidět v knize Žalmů. Pokud se chcete naučit něco o modlitbě, čtěte si biblické žalmy.

Než si řekneme, ještě něco více k tomu, co modlitba je, řeknu nejprve, co modlitba není. Modlitba není nástroj na manipulaci Boha. Modlitba nefunguje stejně jako leštění Aladinovy lampy. Modlitba není rozkaz pro Boha, který má On splnit. To by vlastně nebyl Bůh, ale sluha. To samozřejmě neznamená, že Boha nemůžeme o věci prosit. Ale máme prosit o to, aby se děla Jeho vůle. A určitě si musíme dát pozor, aby naše prosby nebyly pouze vyjádřením našich sobeckých tužeb. Prosby by měly být vlastně tím posledním, co by modlitba měla obsahovat.

Kromě proseb by modlitby měly obsahovat pokání a děkování s oslavou. Jelikož si křesťan uvědomuje svoji přirozenou hříšnost, modlitba by měla obsahovat pokání. Modlitbou pokání je tedy vyjádření lítosti nad tím, že svým životem nejsme dost podobni Jemu, Ježíši Kristu, a že chybujeme a ubližujeme jak sobě, tak druhým a tím zarmucujeme našeho Boha. Modlitba pokání je jedním z aspektů modlitby, který nám ukazuje, zda Bohu opravdu věříme. Jsou lidé, kteří se sice modlí, ale jejich modlitby nejsou nic než prosby o osobní úspěch. Jsou zaměřeni na sebe. Ale křesťanství znamená zaměřit se na Boha. Vždyť On je Bůh, nejmocnější bytost, náš Stvořitel. Proto přicházíme nejprve v pokání.

Tou poslední součástí modlitby jsou díky a oslava. Základním důvodem vděčnosti a oslavy je fakt, že nám Pán Bůh dal život jako Stvořitel, že nám připravil věčný život jako Vykupitel a že nás vede životem jako Posvětitel. Ale samozřejmě je tady celá řada konkrétních věcí, za které můžeme děkovat. A opět, pokud potřebujeme návod, hledejme jej v Bibli.

Pro ty, kdo by s modlitbou chtěli začít, mám jedno doporučení. Přestože se můžeme modlit naprosto spontánně kdykoli a kdekoli, radím vám, udělejte to jako žena, o které jsem mluvil na začátku. Najděte si pravidelné místo a čas k vašemu rozhovoru s Bohem. Pravidelnost přináší ovoce. A vám, kdo se třeba už roky modlíte, začněte se modlit s Biblí v ruce. Modlete se skrze biblický text modlitbu pokání, vděčnosti i prosby. Uvidíte, jak to transformuje váš modlitební život.

Přeji Vám hodně radosti při rozhovoru s tím, kdo Stvořil tento vesmír.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.