Živé vysílání

23:00 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)
00:00 Nočné ozveny (hudba a reprízy denných úvah)
(vysílá slovenská redakce)
06:00 Vôňa nedele (1)
(vysílá slovenská redakce)
08:00 Bohoslužba (SK)
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Rudická zkušenost


2. Kdo je Ježíš Kristus

Minule jsme hledali odpověď na otázku, zda je Bůh osobou. Při hledáni odpovědi jsem tvrdil, že se Bůh člověku představuje či zjevuje. A říkali jsme si, že velmi důležitým zjevením je zjevení, které máme zachováno v Bibli. Ale také jsem zmínil, že se Bůh člověku představil či zjevil v osobě Ježíše Krista. Kdo však je Ježíš Kristus?

 

 

Na tuto otázku odpovídalo v době po smrti Ježíše Krista vícero osob. My máme v Bibli podrobný záznam v podání čtyř autorů. Jeden z nich, Lukáš, nám hned v úvodu svého záznamu říká, že důkladně prošel všechny výpovědi očitých svědků a na základě jejich výpovědí sepsal zprávu o tom, kdo byl a co činil Ježíš Kristus. Máme právo se domnívat, že podobně postupovali i ostatní tři autoři.

Lukáš nám hned na začátku svého záznamu přináší zprávu o původu Ježíše Krista. Hovoří o tom, že narození Ježíše oznámil Marii anděl, a že ji také řekl, že to dítě bude Božím Synem. Nutno podotknout, že Marie byla svobodná, nežila s mužem. Už tento začátek je jistě hodně kontraverzní a i v době Lukáše asi způsobil, že už tady mnozí s výzkumem historicity skončili. Vždyť je to šílená představa. Lehce si jde představit, že si Marie pouze vymyslela nějakou historku, aby jako svobodná žena ospravedlnila své těhotenství. Vždyť u návštěvy anděla nebyli žádní svědkové.

Ale Lukáš pokračuje dál a popisuje život tohoto Ježíše. A úsek za úsekem vidíme, že nám Lukáš prezentuje důkazy o tom, že tento Ježíš nebyl běžným člověkem, a že On opravdu byl Božím Synem. Vidíme Ježíše, který činil mnoho zázraků. A to nebyly skryté, zpochybnitelné zázraky. To byly jednoznačné zázraky, které viděly desítky, stovky, někdy i tisíce lidí.

Nejen jeho činy vypadaly jako z jiné planety, ale i jeho slova. Mnozí žasli nad Jeho učením. Jeho učení dávalo smysl. On ukazoval na pravdy týkající se Boha. Ale také jasně mluvil do mnohých životních situací člověka. Ještě zásadnější je to, že On sám tvrdil, že je Božím Synem. Citoval obrovské množství citací starozákonních proroků a ukazoval, že právě na Něm se tato proroctví naplňují. A mnozí uvěřili.
Samozřejmě toto vše nezůstalo mimo pozornost raných historiků. Život Ježíše Krista komentovali i ti, kdo se křesťany nestali. Nejrannějším zachovalým svědectví je výpověď samařského historika Thallose z roku 52. Ale mohli bychom zmínit třeba i známého římského historika Tacita. Zajímavé je také tvrzení teologa Justina, který žil v druhém století, který říká, že informace o tomto Ježíši si můžeme přečíst v záznamech Pontského Piláta, které tedy byly za jeho života ještě k dispozici.

Ježíš je tedy historickou osobností a my máme docela dost důkazů proto, abychom mohli přijmout výpověď autorů evangelií, kteří nám Jeho život představují. A oni představují Ježíše jako toho, kdo nám věrně představuje Boha, protože od Něj přišel. A právě Ježíš nám potvrzuje to, co jsme říkali už minule. Ježíš představuje Boha jako osobního Boha. Bůh podle Ježíše není pouze nějakou nahodilou vyšší energií. Je bytostí, která plánovitě stvořila tento svět včetně člověka. Bůh je zároveň vztahovou bytostí, které na člověku záleží. Ježíš nám také ukazuje, že z poznání tohoto Boha pramení smysl lidského života, protože pochopíme, proč nás Bůh stvořil a pro co máme žít.

Nicméně Ježíš nám přišel představit ještě jednu zcela zásadní pravdu o Bohu, kterou jsem zatím nezmínil. Ta je vlastně zcela primární a nejdůležitější. V ní se skrývá ten klíčový důvod, proč Ježíš přišel na tento svět.

On nepřišel pouze proto, aby nám řekl, že Bůh je. Ani nepřišel pouze proto, aby nám řekl, že Bůh je osobní a vztahový. On přišel ukázat ještě něco důležitějšího. O co jde, to si řekneme zase příště. Ale pokud se vám nechce čekat do příště, tak si třeba přečtěte ono Lukášovo evangelium. Lukáš vám to řekne za mne. A vlastně to řekne ještě lépe než já. Pusťte se do čtení.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.