Živé vysílání

23:00 Nočné kvapky
(vysílá slovenská redakce)
00:00 Nočné ozveny (hudba a reprízy denných úvah)
(vysílá slovenská redakce)
06:00 Vôňa nedele (1)
(vysílá slovenská redakce)
08:00 Bohoslužba (SK)
(vysílá slovenská redakce)
09:00 Za horizontom
(vysílá slovenská redakce)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - Rudická zkušenost


4. Spasení - co to je?

Když se někdy ocitnete v kostele nebo na nějakém setkání křesťanů, tak tam možná uslyšíte slovo spasení. Toto slovo už v běžné mluvě téměř neslyšíme. 

 

 

Výjimečně po něm šáhnou třeba sportovní redaktoři, kteří hlásají, že nějaký hráč spasil svůj tým gólem v poslední minutě. Místo slova spasení dnes používáme spíše slovo záchrana. Ale v Bibli a křesťanské mluvě se slovo spasení často objevuje. Takže když ho uvidíte nebo uslyšíte, klidně si ho nahraďte slovem záchrana.

Má to spojitost i s tím, o čem jsme hovořili minule a s tím, o čem budeme hovořit dnes. Minule jsme si vysvětlovali, že Bible učí, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby svým životem zaplatil za hříchy všech lidí. Udělal to, aby lidé nemuseli být odsouzeni k věčnosti bez Boha, ale aby mohli strávit celou věčnost s jejich Tvůrcem, s Bohem. Jinými slovy, Bible říká, že nás Ježíš Kristus spasil, čili zachránil. Proto je v Bibli často titulován jako Spasitel, čili Zachránce.

To ale otevírá otázku, pro koho je Ježíš Spasitelem? Pro koho je Zachráncem? Kdo bude zachráněný pro život v nebi? Každý? Jen někteří? Kteří?

Bůh nám toto jasně zjevil a Bible nám tedy dává docela jasné odpovědi u mnoha různých příležitostí. Zacitujme ale přímo Ježíše. Ten řekl: "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen." (Marek 16:16) Ježíš tedy říká, že spasen pro věčnost s Ním nebude každý. Spasení není automatické. Fakt, že Ježíš zemřel za všechny hříchy, neznamená, že každý bude zachráněn. V našem textu čteme, že spasen bude ten, kdo uvěří a příjme křest. Křest a víra tady stojí ruku v roce jako podmínka pro spasení. Dovolte, že pro zjednodušení budu dále mluvit jen o víře, ale mějte někde v paměti i ten křest, protože je důležitý.

Ježíš tedy říká, že spasený či zachráněný je ten člověk, který uvěří. Ale čemu má uvěřit? Když se podíváme do kontextu Ježíšova citátu, pak uvidíme, že máme uvěřit evangeliu. Ale to je další cizí slovo. Slovo evangelium doslovně znamená dobrá zpráva. Máme tedy uvěřit dobré zprávě. Ale nejen ledajaké dobré zprávě. Máme uvěřit té zprávě, že Ježíš Kristus přišel jako Boží Syn na tento svět, aby na kříži zemřel za všechno zlé, čeho jsem se v životě dopustil. Mám také uvěřit tomu, že vstal z mrtvých a žije. To je základ evangelia. Mám tedy uvěřit Bohu, který se pro člověka obětoval, aby ho zachránil pro věčnost s Ním. Když to ještě více zosobním, pak mám uvěřit, že Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby zemřel za vše, co jsem já udělal špatně a to proto, aby mi to mohlo být odpuštěno, a abych tedy mohl strávit věčnost s Ním.

Když to shrneme, pak člověk, který vírou přijímá, co pro něj Bůh udělal, bude spasen. Na některých místech v Bibli byste se dokonce dočetli, že takový člověk už je spasen. Je spasen ode dne, kdy je v Jeho životě přítomná ona víra. Ještě to konečné spasení nezažívá, to ho čeká až na věčnosti, ale už je na cestě k věčnosti s Bohem. A pokud na té cestě vytrvá, bude zachráněn pro věčnost. Proto někdy křesťané hovoří o dnu či období, kdy uvěřili jako o dnu či období, kdy byli spaseni. Někdy také o tomto dni či období hovoří, jako o době, kdy přijali Ježíše. A to má svůj původ právě v začátku Janova evangelia, na které jsem minule odkazoval ty, kdo byli nedočkaví. Jan tam o Ježíši napsal toto: "Všem, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno." (Jan 1:12) Jan tady říká, že uvěřit Ježíši znamená přijmout Jej.

Teď je tady jedna velmi osobní otázka pro každého z vás. Je to otázka zásadní a nezbytná. Jsi spasen? Přijal jsi Ježíše? Uvěřil jsi Mu? Věříš, že za tvé hříchy zemřel na kříži? Na této skutečnosti záleží, zda strávíš věčnost s Ním nebo bez Něj. Dnes Ho můžeš poprosit o to, aby ti dal víru. Dnes Ho můžeš poprosit, aby se stal tvým Zachráncem. Prostě Ho o to jednoduše a pokorně popros. On na to čeká!

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.