Živé vysílání

12:15 Sváteční slovo
Job (4/4): Obraz Krista
12:30 Kormidlo
Havěť (11/12): Šváb
14:15 Bohoslužba
Bázeň před Bohem
15:00 Stopy
(R)
15:30 Písničky z archivu
Zpívá celá rodina II. (R)

Vysíláním vás provází

Myšlenka na den

Sváteční slovo - JOB 4/4 - obraz Krista


3. Proč Kristus a ne někdo jiný?

Mezi křesťanstvím a jakýmkoliv jiným náboženstvím nebo filosofickým systémem existuje několik zásadních rozdílů. O jednom jsme již mluvili v předchozím díle. Bůh, kterého nám zjevuje bible nám nejenom říká co a jak máme dělat, stejně jako spousta dalších bohů, ale on sám nám s tím pomáhá, uschopňuje a proměňuje nás, protože na to sami vlastními silami nestačíme.

 

 

A to je základem dalšího rozdílu, který nacházíme v osobě Ježíše Krista. Ve všech náboženstvích nacházíme nějaké požadavky, které nejprve musíme splnit, abychom si nějak tu Boží přízeň vydobyli, aby si nás takříkajíc ten nebo onen bůh vůbec všiml. V Ježíši Kristu se ale nabízí obrácené řešení. V něm nám totiž Bůh říká "přijď ke mně takový jaký jsi a já tě očistím". Již za tebe bylo zaplaceno a byla ti darována milost. To je z pohledu veškerých náboženských systémů po celém světě naprosto jedinečné řešení. Navíc je to nabídka každému člověku na světě bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, vzdělání, majetku nebo čehokoliv jiného.
Když si toto uvědomíme, pak nám slova Pána Ježíše Krista zapsaná v Janově evangeliu 14. kapitole, 6. verši "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne", vůbec nepřipadají jako nějaké chvástání nebo výplod choré mysli, ale jako prosté konstatování faktu. Ježíš je skutečně jedinou cestou k Bohu, Stvořiteli nebe a země, tedy k tomu Bohu, kterému díky Ježíšově oběti můžeme říkat Otče.
Jistě jste už někdy slyšeli námitku, že to sice může být pravda, ale že kromě Ježíše může být ještě celá řada dalších cest, které mě dostanou do nebe. Vždyť se přece říká "všechny cesty vedou do Říma". Zkusme se nad tím ale zamyslet.
Kdybychom se mohli dostat do nebe ještě i jinými cestami, než pouze a jen skrze Kristův kříž, pak by Jeho oběť byla nejen zbytečná, ale i nesmyslně krutá. No představte si Otce, který nám dává na výběr z několika různých cest a jednou z nich je i oběť vlastního, milovaného Syna. K takové možnosti je přece možné přistoupit až teprve tehdy, pokud prostě už není jiné cesty. Pokud by bylo možné dostat se k Bohu ještě i jinak než skrze Krista, pak by byl Bůh Otec nejen hlupák, ale především krutý a nelítostný hlupák. Bůh, který stvořil tento svět a dává se nám poznávat v bibli, však takový rozhodně není - to jsme si už vysvětlili minule - veškeré Jeho stvoření je svědkem o Jeho moci, moudrosti, péči a lásce.
V tu chvíli nás ale může napadnout otázka "a musela být Kristova smrt skutečně tak krutá? Nešlo to udělat rychleji, méně bolestivěji, s menší hanbou a opovržením? Musel Ježíš skutečně tak trpět?" Tato otázka je naprosto logická a i já jsem jí ve své životě musel řešit. Jednou mi ale během modlitby Bůh odpověděl. A odpověděl tak, jak se Ježíš mnohokrát vypořádal se záludnými otázkami ze strany zákoníků a farizeů. Přitom to ale byla odpověď laskavá a především dostačující. I On se mě totiž zeptal "a jsi ty schopen hřešit méně?"
V tu chvíli jsem si uvědomil tíhu každého svého hříchu - tedy je-li to vůbec možné! V tu chvíli jsem si uvědomil, kolikrát jsem byl Bohu nevěrný a šel jsem si tvrdohlavě za svým i přesto, že On mě vedl jinam, kolikrát jsem lhal, kradl, nenáviděl, záviděl a podváděl a mnoho a mnoho dalšího. A to mluvím pouze za sebe! Ježíš ale svojí obětí zaplatil jednou provždy za každého člověka na celém světě a to ve všech dobách.
Ježíš pro mě zůstává jedinou cestou k Bohu nejen proto, že o něm v tomto smyslu mluví celé Boží slovo, ale do značné míry také proto, že jsem se s ním osobně setkal a z vlastní zkušenosti vím, že Jeho slova "nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu" jsou pravdivá. Pokud jednou zjistíte, že cesta po které jdete vás dovede tam, kam chcete, a je tou cestou jedinou, pak není důvod hledat jinou alternativu.

Vytisknout E-mail

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.